Amero Trading
 Produse din otelo gama variata de servicii si produse  Elemente de etansareexact ce aveti nevoie !
Click pentru a accesa catalogul producatoruluiGarnitura U NI 300

 

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric, cu buza
interioara mai scurta si cu nervura suplimentara de etansare
si antiextruziune pe diametrul interior. Garnitura NI 300
asigura o protectie sporita împotriva impuritatilor din
exterior.
Aplicatii: utilaje terasiere, cilindrii de sustinere, prese.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 110 ºC,
viteza: 0,5m/s.

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric, cu buzainterioara mai scurta si cu nervura suplimentara de etansaresi antiextruziune pe diametrul interior. Garnitura NI 300asigura o protectie sporita împotriva impuritatilor dinexterior.Aplicatii: utilaje terasiere, cilindrii de sustinere, prese.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 110 ºC,viteza: 0,5m/s.

 Garnitura U T 20

 

Garnitura asimetrica, cu buza interioara mai scurta pentru
etansarea tijei pistonului. Garnitura T20 este folosita ca
etansare secundara în sistemele de etansare.
Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,
platforma de încarcare, macarale auto, masini agricole,
prese, compresoare, cilindri hidraulici, instalatii de injectie,
instalatii de turnare sub presiune.
Presiune: 40 Mpa, temparatura: -40 … 110 ºC,
viteza 0,5 m/s.

Garnitura asimetrica, cu buza interioara mai scurta pentruetansarea tijei pistonului. Garnitura T20 este folosita caetansare secundara în sistemele de etansare.Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,platforma de încarcare, macarale auto, masini agricole,prese, compresoare, cilindri hidraulici, instalatii de injectie,instalatii de turnare sub presiune.Presiune: 40 Mpa, temparatura: -40 … 110 ºC,viteza 0,5 m/s.LF 300

 

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric cu caneluri
speciale pe partea de etansare dinamica. Caracterizata
printr-un coeficient de frecare redus, asigurând o miscare
uniforma fara socuri.
Aplicatii: hidraulica mobila, masini de injectie.
Presiune 32 MPa, temperatura –30 … 110 ºC,
viteza 0,6 m/s.

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric cu canelurispeciale pe partea de etansare dinamica. Caracterizataprintr-un coeficient de frecare redus, asigurând o miscareuniforma fara socuri.Aplicatii: hidraulica mobila, masini de injectie.Presiune 32 MPa, temperatura –30 … 110 ºC,viteza 0,6 m/s.

 Garnitura U TM 20

 

Garnitura pentru cilindrii hidraulici ai utilajelor grele.
Materialul rezistent la uzura asigura functionarea în
conditiile grele de utilizare.
Aplicatii: prese, masini de injectie.
Presiune 40 MPa, temperatura –40 … 110 ºC,
viteza 0,5 m/s.

Garnitura pentru cilindrii hidraulici ai utilajelor grele.Materialul rezistent la uzura asigura functionarea înconditiile grele de utilizare.Aplicatii: prese, masini de injectie.Presiune 40 MPa, temperatura –40 … 110 ºC,viteza 0,5 m/s.

 Garnitura compacta KI 320

 

Garnitura compacta din poliuretan cu inel antiextruziune
încorporat, cu muchie de etansare si de protectie suplimentara,
cu element pentru asigurare axiala în locas. KI 320
asigura siguranta în functionare chiar si la presiuni înalta si
joc radial (spalt) mare. Muchia suplimentara asigura o
protectie suplimentara împotriva patrunderii impuritatilor.
Aplicatii: macarale mobile, cilindri telescopici, utilaje grele
de constructii. Presiune: 50 MPa, temperatura –30…110ºC,
viteza 0,5 m/s.

Garnitura compacta din poliuretan cu inel antiextruziuneîncorporat, cu muchie de etansare si de protectie suplimentara,cu element pentru asigurare axiala în locas. KI 320asigura siguranta în functionare chiar si la presiuni înalta sijoc radial (spalt) mare. Muchia suplimentara asigura oprotectie suplimentara împotriva patrunderii impuritatilor.Aplicatii: macarale mobile, cilindri telescopici, utilaje grelede constructii. Presiune: 50 MPa, temperatura –30…110ºC,viteza 0,5 m/s.

 Syprim – SM

 

Garnitura din doua elemente, utilizata ca garnitura primara
în cazul sistemelor de etansare în combinatie cu o garnitura
U (de ex. T 20).
Aplicatii: utilaje terasiere, masini agricole, masini de
injectie, cilindri standard, hidraulica navala, utilaje de
transport uzinal.
Presiune 50 MPa, temperatura –40 … 110 ºC,
viteza 0,5 m/s.

Garnitura din doua elemente, utilizata ca garnitura primaraîn cazul sistemelor de etansare în combinatie cu o garnituraU (de ex. T 20).Aplicatii: utilaje terasiere, masini agricole, masini deinjectie, cilindri standard, hidraulica navala, utilaje detransport uzinal.Presiune 50 MPa, temperatura –40 … 110 ºC,viteza 0,5 m/s.

 Garnitura compacta KI 310

 

Garnitura din poliuretan cu profil simetric. Indicata pentru
spatii de montaj cu dimensiuni radiale reduse. Comparativ
cu garniturile U permite o rugozitate mai ridicata a fundului
canalului.
Presiune: 40 MPa, temperatura –30 … 110 ºC,
viteza 0,5 m/s
Aplicatii: utilaje agricole, cilindri telescopici, cilindrii de
directie, utilaje de transport uzinal.

Garnitura din poliuretan cu profil simetric. Indicata pentruspatii de montaj cu dimensiuni radiale reduse. Comparativcu garniturile U permite o rugozitate mai ridicata a funduluicanalului.Presiune: 40 MPa, temperatura –30 … 110 ºC,viteza 0,5 m/sAplicatii: utilaje agricole, cilindri telescopici, cilindrii dedirectie, utilaje de transport uzinal.

 Omegat – OMS-MR

 

Se compune dintr-un inel profilat cu un inel O ca element
elastic. Se utilizeaza în general în cazul sistemelor de
etansare.
Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,
macarale auto, masini agricole, prese, masini de injectie,
cilindri standard si de sustinere, hidraulica navala.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/200 ºC
(functie de material), viteza 5 m/s.

Se compune dintr-un inel profilat cu un inel O ca elementelastic. Se utilizeaza în general în cazul sistemelor deetansare.Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,macarale auto, masini agricole, prese, masini de injectie,cilindri standard si de sustinere, hidraulica navala.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/200 ºC(functie de material), viteza 5 m/s.

 Omegat – OMS-S

 

Garnitura din doua bucati, conceputa pentru diametre
mari.
Aplicatii: utilaje de transport uzinal, masini de injectie,
prese, hidraulica navala, manipulatoare, cilindri de
sustinere si speciali.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza 0,5 m/s.

Garnitura din doua bucati, conceputa pentru diametremari.Aplicatii: utilaje de transport uzinal, masini de injectie,prese, hidraulica navala, manipulatoare, cilindri desustinere si speciali.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza 0,5 m/s.

 Garnitura U T 24

 

Garnitura cu profil asimetric cu buza interioara scurta, cu
muchie de etansare si de protectie suplimentara si contact
aderent pe diametrul exterior. Constructie speciala pentru
cilindri telescopici si pentru locasuri cu adâncime radiala
mica.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura cu profil asimetric cu buza interioara scurta, cumuchie de etansare si de protectie suplimentara si contactaderent pe diametrul exterior. Constructie speciala pentrucilindri telescopici si pentru locasuri cu adâncime radialamica.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura compacta TFMI

 

Garnitura din doua elemente (cu dubla actiune) pentru
solicitari usoare, formata dintr-un inel profilat si un inel O.
Pentru spatii mici si frecare redusa. Pentru constructii noi
recomandam forme mai moderne (OMS-MR).
Presiune: 16 MPa, temperatura: –50 … 200 ºC (functie de
materialul inelului O), viteza: 2 m/s.

Garnitura din doua elemente (cu dubla actiune) pentrusolicitari usoare, formata dintr-un inel profilat si un inel O.Pentru spatii mici si frecare redusa. Pentru constructii noirecomandam forme mai moderne (OMS-MR).Presiune: 16 MPa, temperatura: –50 … 200 ºC (functie dematerialul inelului O), viteza: 2 m/s.

 Garnitura compacta KI 520

 

Garnitura din elastomer cu oa doua muchie de etansare pe
suprafetele de etansare statice si dinamice, cu insertie de
material textil pe suprafata de etansare dinamica si cu inel
antiextruziune pentru reducerea spaltului. Pentru constructii
noi, recomandam produse mai moderne (KI 320)
Presiune: 50 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din elastomer cu oa doua muchie de etansare pesuprafetele de etansare statice si dinamice, cu insertie dematerial textil pe suprafata de etansare dinamica si cu inelantiextruziune pentru reducerea spaltului. Pentru constructiinoi, recomandam produse mai moderne (KI 320)Presiune: 50 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnituri U NI 150, NI 250, NI 400

 

Garnituri simple cu profil asimetric. NI 250 si NI 400 au
inel antiextruziune, NI 400 are insertie textila pe suprafata
de etansare dinamica.
Pentru constructii noi recomandam produse mai moderne
(LF300, NI 300, T20)
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnituri simple cu profil asimetric. NI 250 si NI 400 auinel antiextruziune, NI 400 are insertie textila pe suprafatade etansare dinamica.Pentru constructii noi recomandam produse mai moderne(LF300, NI 300, T20)Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.Garnitura paarie H, cu/fara arc

 

Garnitura cu buza cu simpla actiune, în unele cazuri cu
arc. Pentru aplicatii fara pretentii si ca piese de schimb.
Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne.
Presiune: 1 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura cu buza cu simpla actiune, în unele cazuri cuarc. Pentru aplicatii fara pretentii si ca piese de schimb.Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne.Presiune: 1 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Set garnitura U T23

 

Garnitura robusta din doua elemente, cu buza interioara
mai scurta, si cu inel antiextruziune activ pentru etansarea
tijelor la presiuni mari. Pentru utilaje noi sunt recomandate
produse moderne (KI 320)
Aplicatii: cilindri de sustinere, utilaje terasiere, prese de
brichetat span.
Presiune: 50 MPa, temperatura: –40 … 110 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura robusta din doua elemente, cu buza interioaramai scurta, si cu inel antiextruziune activ pentru etansareatijelor la presiuni mari. Pentru utilaje noi sunt recomandateproduse moderne (KI 320)Aplicatii: cilindri de sustinere, utilaje terasiere, prese debrichetat span.Presiune: 50 MPa, temperatura: –40 … 110 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Set mansete V – ES ESV

 

Garnitura din mai multe elemente pentru etansarea tijelor,
compusa din inel de presare, inel de sprijin si mansete V.
Garnitura se poate monta în locas reglabil sau fix.
Aplicatii: industria siderurgica, prese, prese de brichetat
span, hidraulica navala, constructii hidrotehnice, linii de
turnare continuua.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 /–15 … 100/140 ºC
(functie de material ), viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din mai multe elemente pentru etansarea tijelor,compusa din inel de presare, inel de sprijin si mansete V.Garnitura se poate monta în locas reglabil sau fix.Aplicatii: industria siderurgica, prese, prese de brichetatspan, hidraulica navala, constructii hidrotehnice, linii deturnare continuua.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 /–15 … 100/140 ºC(functie de material ), viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura compacta S8

 

Alternativa la garnitura T20 în domeniul vitezelor mici
Presiune: 20 MPa, temperatura: –15 … 140 ºC,
viteza: 0,2 m/s.

Alternativa la garnitura T20 în domeniul vitezelor miciPresiune: 20 MPa, temperatura: –15 … 140 ºC,viteza: 0,2 m/s.

 Garnitura compacta Simko 300

 

Garnitura compacta din doua elemente (cu dubla actiune),
un inel profilat din poliuretan si un element elastic cu sectiune
dreptunghiulara. Principalele caracteristici: etanseitate statica
si dinamica foarte buna, forta de frecare redusa, miscare
uniforma. Elementul elastic cu sectiune dreptunghiulara se
opune rotatiei în locas. Canalele de descarcare reduc efectul
de „blow-by“. Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport
uzinal, masini agricole. Presiune: 40 MPa, temperatura:
–30 … 100ºC, viteza: 0,5 m/s.

Garnitura compacta din doua elemente (cu dubla actiune),un inel profilat din poliuretan si un element elastic cu sectiunedreptunghiulara. Principalele caracteristici: etanseitate staticasi dinamica foarte buna, forta de frecare redusa, miscareuniforma. Elementul elastic cu sectiune dreptunghiulara seopune rotatiei în locas. Canalele de descarcare reduc efectulde „blow-by“. Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transportuzinal, masini agricole. Presiune: 40 MPa, temperatura:–30 … 100ºC, viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura Omegat OMK-MR, OMK-E

 

Garnitura din doua elemente, pentru dubla (OMK-OR) sau
simpla (OMK-E) actiune, alcatuita dintr-un inel profilat cu un
inel O ca element elastic.
Aplicatii: manipulatoare, masini agricole, macarale auto,
prese, masini de injectie, cilindri standard, aparatura
hidraulica.
Presiune: 40 MPa , temperatura: –10 … 100/200ºC
(functie de material), viteza: 5 m/s.

Garnitura din doua elemente, pentru dubla (OMK-OR) sausimpla (OMK-E) actiune, alcatuita dintr-un inel profilat cu uninel O ca element elastic.Aplicatii: manipulatoare, masini agricole, macarale auto,prese, masini de injectie, cilindri standard, aparaturahidraulica.Presiune: 40 MPa , temperatura: –10 … 100/200ºC(functie de material), viteza: 5 m/s.

 Garnitura Omegat OMK-S

 

Garnitura din doua elemente pentru etansarea pistoanelor
cu dubla actiune, cu diametre mari.
Aplicatii: prese, instalatii de turnare sub presiune,
constructii hidrotehnice, laminoare.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 5 m/s.

Garnitura din doua elemente pentru etansarea pistoanelorcu dubla actiune, cu diametre mari.Aplicatii: prese, instalatii de turnare sub presiune,constructii hidrotehnice, laminoare.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 5 m/s.

 Garnitura Omegat OMK-ES

 

Garnitura din doua elemente pentru pistoane cu simpla
actiune, alcatuita din inel profilat din PTFE cu un inel profilat
din cauciuc pentru pretensionare. Recomandata mai ales
pentru cilindri hidraulici de dimensiuni mari si la solicitari
grele.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 5 m/s.

Garnitura din doua elemente pentru pistoane cu simplaactiune, alcatuita din inel profilat din PTFE cu un inel profilatdin cauciuc pentru pretensionare. Recomandata mai alespentru cilindri hidraulici de dimensiuni mari si la solicitarigrele.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 5 m/s.

 Garnitura U NA 300

 

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric, buza exterioara
mai scurta si contact aderent pe diametrul interior.
Etanseitate statica si dinamica foarte buna.
Aplicatii: utilaje terasiere, prese, cilindri de sustinere
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din poliuretan cu profil asimetric, buza exterioaramai scurta si contact aderent pe diametrul interior.Etanseitate statica si dinamica foarte buna.Aplicatii: utilaje terasiere, prese, cilindri de sustinerePresiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura U TM 21

 

Pentru cilindri hidraulici utilizati în constructia de masini
grele. Materialul poliuretan rezistent la uzura permite
functionarea fara probleme chiar si în conditii grele de
lucru.
Aplicatii: prese , cilindri de dimensiuni mari, instalatii de
turnare sub presiune.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Pentru cilindri hidraulici utilizati în constructia de masinigrele. Materialul poliuretan rezistent la uzura permitefunctionarea fara probleme chiar si în conditii grele delucru.Aplicatii: prese , cilindri de dimensiuni mari, instalatii deturnare sub presiune.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura U T 18

 

Garnitura din doua elemente cu inel antiextruziune activ
pentru pistoane cu simpla sau dubla actiune (pereche spate
în spate).
Aplicatii: utilaje terasiere, cilindri de sustinere, constructii
hidrotehnice.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –40 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din doua elemente cu inel antiextruziune activpentru pistoane cu simpla sau dubla actiune (pereche spateîn spate).Aplicatii: utilaje terasiere, cilindri de sustinere, constructiihidrotehnice.Presiune: 40 MPa, temperatura: –40 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura compacta L43

 

Garnitura din cinci elemente utilizata la pistoane cu dubla
actiune.
Aplicatii: utilaje terasiere, cilindri standard, utilaje agricole.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –40 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din cinci elemente utilizata la pistoane cu dublaactiune.Aplicatii: utilaje terasiere, cilindri standard, utilaje agricole.Presiune: 40 MPa, temperatura: –40 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura compacta L 27

 

Garnitura din patru elemente, cu inele de sprijin active
pentru pistoane cu dubla actiune. Garnitura poate acoperii
jocuri (spalturi) mai mari.
Presiune: 50 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 1,5 m/s
Aplicatii: utilaje terasiere, instalatii de turnare sub presiune,
prese.

Garnitura din patru elemente, cu inele de sprijin activepentru pistoane cu dubla actiune. Garnitura poate acoperiijocuri (spalturi) mai mari.Presiune: 50 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 1,5 m/sAplicatii: utilaje terasiere, instalatii de turnare sub presiune,prese.

 Garnitura compacta Simko 320

 

Garnitura din trei elemente (cu dubla actiune), constând
dintr-un un element de etansare din elastomer cu insertie
textila si doua inele antiextruziune/ghidare din poliamida
foarte rezistenta la uzura.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din trei elemente (cu dubla actiune), constânddintr-un un element de etansare din elastomer cu insertietextila si doua inele antiextruziune/ghidare din poliamidafoarte rezistenta la uzura.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura compacta TFMA

 

Garnitura compacta din doua elemente (cu dubla actiune)
pentru solicitari usoare, formata dintr-un un inel profilat si
un inel O ca element elastic. Este recomandata pentru
locasuri mici si frecare redusa.
Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne
(OMK-MR)
Presiune: 16 MPa, temperatura: –50 … 200 ºC
(functie de materialul inelului O), viteza: 2 m/s.

Garnitura compacta din doua elemente (cu dubla actiune)pentru solicitari usoare, formata dintr-un un inel profilat siun inel O ca element elastic. Este recomandata pentrulocasuri mici si frecare redusa.Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne(OMK-MR)Presiune: 16 MPa, temperatura: –50 … 200 ºC(functie de materialul inelului O), viteza: 2 m/s.

 Garnitura compacta T 19

 

Garnitura compacta din trei elemente pentru pistoane cu
dubla actiune.
Aplicatii: cilindri standard, masini agricole.
Presiune: 21 MPa, temperatura: –40 … 110 ºC,
viteza: 1,5 m/s.

Garnitura compacta din trei elemente pentru pistoane cudubla actiune.Aplicatii: cilindri standard, masini agricole.Presiune: 21 MPa, temperatura: –40 … 110 ºC,viteza: 1,5 m/s.

 Garnitura U NA 150, NA 250, NA 400

 

Garnituri cu simpla actiune cu profil asimetric. NA 250 si
NA400 au inel antiextruziune, NA 400 are insertie textila
pe suprafata de etansare dinamica. Pentru constructii noi
recomandam produse mai moderne (NA 300, T 18)
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,
viteza: 0,5 m/s.

Garnituri cu simpla actiune cu profil asimetric. NA 250 siNA400 au inel antiextruziune, NA 400 are insertie textilape suprafata de etansare dinamica. Pentru constructii noirecomandam produse mai moderne (NA 300, T 18)Presiune: 40 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC,viteza: 0,5 m/s.

 Set mansete piston – EK, EKV

 

Garnitura din mai multe elemente pentru pistoane cu
actiune simpla sau dubla (spate în spate)
Aplicatii: prese, industria siderurgica, prese de brichetat,
hidraulica navala, constructii hidrotehnice.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/140 ºC
(functie de material), viteza: 0,5 m/s.

Garnitura din mai multe elemente pentru pistoane cuactiune simpla sau dubla (spate în spate)Aplicatii: prese, industria siderurgica, prese de brichetat,hidraulica navala, constructii hidrotehnice.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/140 ºC(functie de material), viteza: 0,5 m/s.

 Inel raclor PU 5, PU 6, PU 7

 

Racloare simple pentru prevenirea patrunderii murdariei din
exterior.
Aplicatii: toate domeniile
Temperatura: –40/–30/–10 … 100/110/200ºC
(functie de material), viteza: 2 m/s.

Racloare simple pentru prevenirea patrunderii murdariei dinexterior.Aplicatii: toate domeniileTemperatura: –40/–30/–10 … 100/110/200ºC(functie de material), viteza: 2 m/s.

 Inel raclor AUAS/AUASR

 

Raclor din poliuretan cu carcasa metalica cu buza
proeminenta si cu muchie strunjita. Efect de radere foarte
bun, stabil în locas, nu se creeaza presiune între inelul
raclor si garnitura.
Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,
masini agricole, cilindri de sprijin
Temperatura: –30 … 110 ºC, viteza: 2 m/s

Raclor din poliuretan cu carcasa metalica cu buzaproeminenta si cu muchie strunjita. Efect de radere foartebun, stabil în locas, nu se creeaza presiune între inelulraclor si garnitura.Aplicatii: utilaje terasiere, utilaje de transport uzinal,masini agricole, cilindri de sprijinTemperatura: –30 … 110 ºC, viteza: 2 m/s

 Inel raclor AUPS

 

Utilizat la cilindri hidraulici, asigura siguranta sporita
contra patrunderii noroiului si apei. Se poate utiliza si ca
element de etansare si de protectie la articulatii oscilante.
Temperatura: –30 … 100 ºC (uleiuri minerale).

Utilizat la cilindri hidraulici, asigura siguranta sporitacontra patrunderii noroiului si apei. Se poate utiliza si caelement de etansare si de protectie la articulatii oscilante.Temperatura: –30 … 100 ºC (uleiuri minerale).

 Inel raclor dublu – P 8, P 9, P 11

 

Raclor dublu, protejeaza cilindrii la contaminarea din
exterior si îmbunatateste etanseitatea ansamblului.
Aplicatii: toate domeniile
Temperatura: –30/–40 …110ºC (functie de material),
viteza: 1m/s.

Raclor dublu, protejeaza cilindrii la contaminarea dinexterior si îmbunatateste etanseitatea ansamblului.Aplicatii: toate domeniileTemperatura: –30/–40 …110ºC (functie de material),viteza: 1m/s.

 Inel raclor dublu – PT 1, PT 2

 

Raclor dublu, cu gabrit redus, cu randament optim de
curatire datorita celor doua inele O.
Temperatura: –30/–10 … 100/200ºC, viteza: 5 m/s
Aplicatii: utilaje grele.

Raclor dublu, cu gabrit redus, cu randament optim decuratire datorita celor doua inele O.Temperatura: –30/–10 … 100/200ºC, viteza: 5 m/sAplicatii: utilaje grele.

 Inel raclor AS si ASOB

 

Raclor din elastomer pentru solicitari usoare ( AS cu
carcasa metalica) cu buza de radere proeminenta.
Pentru utilaje noi sunt recomandate tipuri mai moderne.
Temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 2 m/s.

Raclor din elastomer pentru solicitari usoare ( AS cucarcasa metalica) cu buza de radere proeminenta.Pentru utilaje noi sunt recomandate tipuri mai moderne.Temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 2 m/s.

 Inel raclor AUASOB

 

Raclor de calitate superioara din poliuretan cu sprijin pe
partea din spate, fara armatura metalica. Pentru cilindri
hidraulici seria usoara si medie si cilindri standard.
Material: Simritan T 94 AU 925.

Raclor de calitate superioara din poliuretan cu sprijin pepartea din spate, fara armatura metalica. Pentru cilindrihidraulici seria usoara si medie si cilindri standard.Material: Simritan T 94 AU 925.

 Rotomatic – M 15, M 16

 

Garnitura cu dubla actiune pentru elemente hidraulice unde
exista miscari pendulare.
Aplicatii: graifare, excavatoare, articulatii rotative.
Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/200 ºC
(functie de material), viteza: 0,5 m/s.

Garnitura cu dubla actiune pentru elemente hidraulice undeexista miscari pendulare.Aplicatii: graifare, excavatoare, articulatii rotative.Presiune: 40 MPa, temperatura: –30/–10 … 100/200 ºC(functie de material), viteza: 0,5 m/s.

 Rotomatic – M 17, M 19, M 33

 

Garnitura cu dubla actiune pentru elemente hidraulice
unde exista miscari pendulare.
Aplicatii: graifare, excavatoare, articulatii rotative.
Presiune: 20/40 Mpa (functie de material);
temperatura: –30 … 80 ºC (functie de material);
viteza: 0,1/0,2 m/s (functie de material).

Garnitura cu dubla actiune pentru elemente hidrauliceunde exista miscari pendulare.Aplicatii: graifare, excavatoare, articulatii rotative.Presiune: 20/40 Mpa (functie de material);temperatura: –30 … 80 ºC (functie de material);viteza: 0,1/0,2 m/s (functie de material).

 Garnitura Coverseal PU 82, PU 83

 

Alternativa la inelele O pentru vârfuri mari de presiune.
Se utilizeaza fara inel antiextruziune.

Alternativa la inelele O pentru vârfuri mari de presiune.Se utilizeaza fara inel antiextruziune.

 Profil deschis pentru garnituri hidraulice

 

Profil executat prin extrudare sau injectie, din NBR. Semifabricatul pentru realizarea
garniturilor statice si dinamice simple, în special pentru dimensiuni mari.
La cerere se livreaza si inele vulcanizate la dimensiunile dorite.

Profil executat prin extrudare sau injectie, din NBR. Semifabricatul pentru realizareagarniturilor statice si dinamice simple, în special pentru dimensiuni mari.La cerere se livreaza si inele vulcanizate la dimensiunile dorite.

 Pistoane Forseal DUO

 

Pistoane complete cu dubla actiune pentru tehnica fluidelor în chimie si industria
alimentara. Executat din PTFE compozit cu arcuri din otel inoxidabil. Se caracterizeaza
prin frecare scazuta si miscare uniforma.
Presiune: max. 30 MPa, temperatura: –150 … 200 ºC.

Pistoane complete cu dubla actiune pentru tehnica fluidelor în chimie si industriaalimentara. Executat din PTFE compozit cu arcuri din otel inoxidabil. Se caracterizeazaprin frecare scazuta si miscare uniforma.Presiune: max. 30 MPa, temperatura: –150 … 200 ºC.

 Garnitura oala T cu/fara arc

 

Garnitura cu buza cu simpla actiune, în unele cazuri cu arc. Pentru aplicatii fara
pretentii si ca piese de schimb. Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne.
Presiune: 1 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 0,5 m/s.

Garnitura cu buza cu simpla actiune, în unele cazuri cu arc. Pentru aplicatii farapretentii si ca piese de schimb. Pentru utilaje noi recomandam produse mai moderne.Presiune: 1 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 0,5 m/s.

 Piston complet TDUO H

 

Piston complet, cu dubla actiune cu corp din otel si buza de etansare vulcanizata,
tensionata cu arc. Pentru aplicatii fara pretentii si ca piese de schimb.
Presiune: 6,3 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 0,5 m/s.

Piston complet, cu dubla actiune cu corp din otel si buza de etansare vulcanizata, tensionata cu arc. Pentru aplicatii fara pretentii si ca piese de schimb.Presiune: 6,3 MPa, temperatura: –30 … 100 ºC, viteza: 0,5 m/s.

 Garnitura U N 1 si N 100

 

Garnitura pentru tija sau piston, cu profil simetric, utilizata cu precadere ca piesa de
schimb pentru cilindri hidraulici de fabricatie veche. Material: NBR, pentru presiuni mai
mari 94 AU 925. Pentru constructii noi recomandam elemente moderne ca de ex.
NI 300 sau T 20.

Garnitura pentru tija sau piston, cu profil simetric, utilizata cu precadere ca piesa deschimb pentru cilindri hidraulici de fabricatie veche. Material: NBR, pentru presiuni maimari 94 AU 925. Pentru constructii noi recomandam elemente moderne ca de ex.NI 300 sau T 20.

 Segmen†i din PTFE pentru piston

 

Inele cu frecare redusa, rezistente la uzura din PTFE, cu sectiune dreptunghiulara.
Prevazute în unele cazuri cu canale pentru activarea sub presiune a elementului de
presare (de ex. inel O). Se utilizeaza de ex. la servodirectii hidraulice. Inele cu diverse
geomatrii ale slitului se utilizeaza cu precadere la transmisii automate ca o altenativa la
segmentii din metal
Material: Compozit special cu umplutura speciala pentru solicitari tribologice deosebite.

Inele cu frecare redusa, rezistente la uzura din PTFE, cu sectiune dreptunghiulara.Prevazute în unele cazuri cu canale pentru activarea sub presiune a elementului depresare (de ex. inel O). Se utilizeaza de ex. la servodirectii hidraulice. Inele cu diversegeomatrii ale slitului se utilizeaza cu precadere la transmisii automate ca o altenativa lasegmentii din metalMaterial: Compozit special cu umplutura speciala pentru solicitari tribologice deosebite.

 Garnitura din PTFE – Forseal FOI (etansare tip arbore), FOA (etansare tip alejaz)

 

Garnitura pentru simpla actiune, tip U pentru tija respectiv piston, din PTFE-compozit cu
arc din otel ca element de tensionare statica. Rezistenta termica si chimica
exceptionala, se comporta bine la mersul în gol, coeficient redus de frecare statica si
dinamica. Se monteaza în canale cu dimensiuni identice cu cele pentru inele O
(ARP568, Mil-P5514). Forme speciale pentru alte dimensiuni de canale.
Presiune: max 30 Mpa, temperatura: –150 … +220 ºC.

Garnitura pentru simpla actiune, tip U pentru tija respectiv piston, din PTFE-compozit cuarc din otel ca element de tensionare statica. Rezistenta termica si chimicaexceptionala, se comporta bine la mersul în gol, coeficient redus de frecare statica sidinamica. Se monteaza în canale cu dimensiuni identice cu cele pentru inele O(ARP568, Mil-P5514). Forme speciale pentru alte dimensiuni de canale.Presiune: max 30 Mpa, temperatura: –150 … +220 ºC.Garnituri U din PTFE

 

Forta arcului adaptata pentru sageti mici, repartitia fortei pe mai multe muchii de
etansare, pentru utilizari statice si dinamice.
Conditii de lucru: presiune 45 MPa (dinamic) 120 MPa (static),
temperatura –200 … 280 ºC, viteza 10 m/s.

Forta arcului adaptata pentru sageti mici, repartitia fortei pe mai multe muchii deetansare, pentru utilizari statice si dinamice.Conditii de lucru: presiune 45 MPa (dinamic) 120 MPa (static),temperatura –200 … 280 ºC, viteza 10 m/s.

 Seturi mansete

 

Pentru etansarea tijelor si a pistoanelor, presiuni mari, temperaturi ridicate, rezistenta la
uzura, rezistenta chimica, fara arc, pentru locasuri reglabile.
Conditii de lucru: presiune 70 MPa, temperatura –200 … 260 ºC, viteza 1,2 m/s
Combinatii posibile: PTFE/elastomeri cu insertie textila.

Pentru etansarea tijelor si a pistoanelor, presiuni mari, temperaturi ridicate, rezistenta lauzura, rezistenta chimica, fara arc, pentru locasuri reglabile.Conditii de lucru: presiune 70 MPa, temperatura –200 … 260 ºC, viteza 1,2 m/sCombinatii posibile: PTFE/elastomeri cu insertie textila.

 Banda de ghidare PTFE-bronz SF, KF

 

Banda de ghidare pentru tija (SF) si piston (KF), pentru
solicitari reduse.
Temperatura: –50 … 200 ºC, viteza: 5 m/s.

Banda de ghidare pentru tija (SF) si piston (KF), pentrusolicitari reduse.Temperatura: –50 … 200 ºC, viteza: 5 m/s.

 Dispozitiv Simrit pentru montarea garniturilor de tija

 

Este o scula indispensabila la montajul inelelor U si
garniturilor compacte. Diverse dimensiuni de stifturi cu
distanta reglabila functie de diametrul garniturii si sectiune
permit montarea fara deteriorare a garniturilor cu diametrul
între 30 – 110 mm.

Este o scula indispensabila la montajul inelelor U sigarniturilor compacte. Diverse dimensiuni de stifturi cudistanta reglabila functie de diametrul garniturii si sectiunepermit montarea fara deteriorare a garniturilor cu diametrulîntre 30 – 110 mm.

 Garnitura U – NAP 300 si NAP 310

 

Garnituri pentru pistoane, din poliuretan rezistent la uzura,
cu profil asimetric si cu muchie de etansare specifica pentru
pneumatica. Buza de etansare statica compacta
garanteaza pozitia sigura în locas.
Material: 80 AU 941.
Seria NAP 310 a fost conceputa pentru gabarite reduse de
montaj.

Garnituri pentru pistoane, din poliuretan rezistent la uzura,cu profil asimetric si cu muchie de etansare specifica pentrupneumatica. Buza de etansare statica compactagaranteaza pozitia sigura în locas.Material: 80 AU 941.Seria NAP 310 a fost conceputa pentru gabarite reduse demontaj.

 Piston complet TDUO P

 

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiune si
cu element de ghidaj incorporat. Montaj simplu pe tija fara
elemente suplimentare de etansare. Varianta cu canale
radiale asigura repartitia uniforma a presiunii la capat de
cursa.
Material: 72 NBR 708, corp din MuSt conform DIN 1624.

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiune sicu element de ghidaj incorporat. Montaj simplu pe tija faraelemente suplimentare de etansare. Varianta cu canaleradiale asigura repartitia uniforma a presiunii la capat decursa.Material: 72 NBR 708, corp din MuSt conform DIN 1624.

 Garnitura U NAPN

 

Etansare cu profil asimetric. Muchiile de etansare specifice
pentru pneumatica confera o etanseitate buna si frecare
redusa.
Material: 72NBR 708 si 80 NBR 709.

Etansare cu profil asimetric. Muchiile de etansare specificepentru pneumatica confera o etanseitate buna si frecareredusa.Material: 72NBR 708 si 80 NBR 709.

 Piston complet TDUO PM

 

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiune
cu magnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montaj
simplu pe tija fara elemente de etansare suplimentare.
Varianta cu canale radiale asigura repartitia uniforma a
presiunii la capat de cursa.
Material: 72 NBR 708.

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiunecu magnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montajsimplu pe tija fara elemente de etansare suplimentare.Varianta cu canale radiale asigura repartitia uniforma apresiunii la capat de cursa.Material: 72 NBR 708.

 Piston complet NADUOP

 

Piston complet, gata pentru montaj, pentru actiune dubla cu
corp din otel, cu tampoane vulcanizate si cu buze de
etansare cu muchii de etansare specifice pentru
pneumatica. Varianta cu canale radiale asigura repartitia
uniforma a presiunii la capat de cursa.
Material: 72 NBR 708.

Piston complet, gata pentru montaj, pentru actiune dubla cucorp din otel, cu tampoane vulcanizate si cu buze deetansare cu muchii de etansare specifice pentrupneumatica. Varianta cu canale radiale asigura repartitiauniforma a presiunii la capat de cursa.Material: 72 NBR 708.

 Piston complet Pneuko G

 

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiune cu
latime foarte mica. Corp din metale usoare, garnitura
inserata în locas si ghidaje integrate. Montare usoara pe
tija fara elemente de etansare suplimentare.
Material: 72 NBR 708.

Piston complet, gata pentru montaj, pentru dubla actiune culatime foarte mica. Corp din metale usoare, garniturainserata în locas si ghidaje integrate. Montare usoara petija fara elemente de etansare suplimentare.Material: 72 NBR 708.

 Garnitura compacta KDN

 

Element component al pistonului PNEUKO G.
Garnitura pentru dubla actiune, cu caneluri pe partile
laterale pentru activare sub presiune. Constructia compacta
permite realizarea de pistoane cu gabarit redus. Profilul
rotunjit de etansare si partea din mijloc flexibila asigura o
etansare buna cu frecare redusa si mentinerea unei pelicule
eficiente de ungere.
Material: 72 NBR 708.

Element component al pistonului PNEUKO G.Garnitura pentru dubla actiune, cu caneluri pe partilelaterale pentru activare sub presiune. Constructia compactapermite realizarea de pistoane cu gabarit redus. Profilulrotunjit de etansare si partea din mijloc flexibila asigura oetansare buna cu frecare redusa si mentinerea unei peliculeeficiente de ungere.Material: 72 NBR 708.

 Airzet – PR, PK

 

Garnitura compacta pentru dubla actiune (PR pentru tije,
PK pentru pistoane) cu caneluri frontale pentru activarea
sub presiune (numai PK).
Material: 80 NBR 245001.

Garnitura compacta pentru dubla actiune (PR pentru tije,PK pentru pistoane) cu caneluri frontale pentru activareasub presiune (numai PK).Material: 80 NBR 245001.

 Pneuko M 210

 

Piston complet pentru dubla actiune gata de montaj, cu
magnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montare
simpla pe tija fara elemente suplimentare de etansare.
Material: 75 FKM 181327.

Piston complet pentru dubla actiune gata de montaj, cumagnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montaresimpla pe tija fara elemente suplimentare de etansare.Material: 75 FKM 181327.

 Pneuko M 310

 

Piston complet pentru dubla actiune gata de montaj, cu
magnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montare
simpla pe tija fara elemente suplimentare de etansare.
Material: 80 AU 21000.

Piston complet pentru dubla actiune gata de montaj, cumagnet încorporat pentru pozitionare precisa. Montaresimpla pe tija fara elemente suplimentare de etansare.Material: 80 AU 21000.

 Garnitura combinata AUNIPSL

 

Garnitura pentru tija cu raclor integrat, din poliuretan
rezistent la uzura, fara carcasa metalica. Muchiile de
etansare specifice pentru pneumatica asigura o buna
etansare cu frecare redusa, mentinând în acelasi timp o
pelicula de lubrefiant eficienta. Montare usoara fara
element separat de asigurare si fara demontarea cilindrului.
Material: 94 AU 925.

Garnitura pentru tija cu raclor integrat, din poliuretanrezistent la uzura, fara carcasa metalica. Muchiile deetansare specifice pentru pneumatica asigura o bunaetansare cu frecare redusa, mentinând în acelasi timp opelicula de lubrefiant eficienta. Montare usoara faraelement separat de asigurare si fara demontarea cilindrului.Material: 94 AU 925.

 Garnituri combinate NIPSL 300 (PU), NIPSL 310 (PU), NIPSL 200 (NBR), NIPSL 210 (FKM)

 

Element combinat garnitura tija – raclor fara armatura
metalica, cu muchii de etansare specifice pentru
pneumatica pentru cilindri de dimensiuni mici. Garnitura
combi cu gabarit redus.
Material: 80 AU 924, 85 AU 20991, 80 NBR 4005,
75 FKM 181327.

Element combinat garnitura tija – raclor fara armaturametalica, cu muchii de etansare specifice pentrupneumatica pentru cilindri de dimensiuni mici. Garnituracombi cu gabarit redus.Material: 80 AU 924, 85 AU 20991, 80 NBR 4005,75 FKM 181327.

 Garnitura combinata NIPSL

 

Garnitura pentru tija cu raclor incorporat si armatura
metalica. Muchiile de etansare specifice pentru pneumatica
asigura etansare buna si frecare redusa.
Material: 72 NBR 708.
Montaj din exterior fara demontarea cilindrului.

Garnitura pentru tija cu raclor incorporat si armaturametalica. Muchiile de etansare specifice pentru pneumaticaasigura etansare buna si frecare redusa.Material: 72 NBR 708.Montaj din exterior fara demontarea cilindrului.

 Garnitura combinata NIPSL SF

 

Garnitura pentru tija cu raclor incorporat fara armatura
metalica pentru pneumatica miniaturizata. Muchiile de
etansare specifice pentru pneumatica asigura o buna
etansare cu frecare redusa, mentinând în acelasi timp o
pelicula de lubrefiant eficienta.
Material: 90 NBR 108.

Garnitura pentru tija cu raclor incorporat fara armaturametalica pentru pneumatica miniaturizata. Muchiile deetansare specifice pentru pneumatica asigura o bunaetansare cu frecare redusa, mentinând în acelasi timp opelicula de lubrefiant eficienta.Material: 90 NBR 108.

 Garnitura de amortizare DIP

 

Garnitura de amortizare la capat de cursa cu functia de
supapa de retinere integrata prin etansarea axiala,
tampoane de distantare si canale de descarcare.
Amortizare sigura si constanta prin constructia cu
autocentrare.
Material: 92 NBR 108.

Garnitura de amortizare la capat de cursa cu functia desupapa de retinere integrata prin etansarea axiala,tampoane de distantare si canale de descarcare.Amortizare sigura si constanta prin constructia cuautocentrare.Material: 92 NBR 108.

 Garnitura de amortizare AUDIP

 

Din poliuretan rezistent la uzura pentru solicitari mari.
Are si rol de supapa de retinere prin etansarea axiala,
tampoanele distantiere si canalele de descarcare.
Amortizare sigura si constanta prin constructia cu
autocentrare.
Material: 94 NBR 925.

Din poliuretan rezistent la uzura pentru solicitari mari.Are si rol de supapa de retinere prin etansarea axiala,tampoanele distantiere si canalele de descarcare.Amortizare sigura si constanta prin constructia cuautocentrare.Material: 94 NBR 925.

   Produse din otel           Elemente de etansare
Acasa
Contact
Politica de confidentialitate
Sarma pentru arcuri
Bare din otel
Tabla si benzi
Simeringuri
Garnituri
Snur etansare
Inele O
Burdufuri
Membrane

Copyright © 2020 AMERO TRADING BUCURESTI